Wijkcontract Magritte: 'Pijler'

PLAN WIJKCONTRACT

In het kader van het Magritte-wijk contract bieden we extra activiteiten en ontmoetingsmomenten aan. Je kan vb. genieten van onze maandelijkse kookateliers voor buren en kinderen, gratis fietslessen, fietsuitstappen en sportlessen voor kleuters.
Meer informatie over deze activiteiten vind je terug in onze Essegem-agenda.

OPROEP

Heb je als buurtbewoner zelf een schitterend idee voor jouw wijk?!
Wil je dit organiseren/creëren, maar je weet niet waar te starten?
Wij horen graag je verhaal en helpen je graag  verder met mogelijke ondersteuning!

CONTACT / MEER INFO

hanne.lahousse@vgc.be

Meer info over het wijkcontract Magritte vind terug je op de site www.cqd-magritte-dw.be