Opnieuw samen

Oproep opnieuw samen

Opnieuw genieten van samen doen en leven. Daar gaan we graag voor!

Wil je iets organiseren? In je wijk, voor je buren, met andere mensen? Kan je daarbij hulp gebruiken (financieel, logistiek…)? Stuur je idee door naar GC Essegem! We helpen je jouw project waar te maken.

We ondersteunen Jettenaren die een publiek event of actie organiseren. In onze straten, wijken en huizen. Zodat het sociale en culturele leven in Jette terug bloeit als voordien. We helpen mensen, verenigingen of organisaties hun idee (een straatfeestje, een muziekmoment in de buurt, een culturele wandeling in de gemeente ...) realiseren.

Welke ondersteuning?
GC Essegem bekijkt per aanvraag hoe zij kan ondersteunen. Dit kan zowel financieel (tot 800 euro), als inhoudelijk (klankbord, toeleiding tot andere organisaties, tot gemeentelijke diensten …), als logistiek (flyers printen, materiaal ter beschikking stellen …).

Voorwaarden

  • het event of de actie speelt zich af in Jette
  • ben je een individu of niet-lokale organisatie, dan dragen minstens twee (andere) Jettenaren mee het project
  • het event is publiek en wordt gecommuniceerd (via sociale media en via flyers/affiches in de buurt)
  • het logo van Essegem wordt opgenomen in de communicatie
  • het event of de actie voldoet aan de geldende coronamaatregelen

Indienen via dit formulier.