Jetse Taalprikkels

Nog voor we allemaal de woorden ‘corona’ en ‘COVID-19’ leerden ken­nen, startten de Jetse Brede Scholen De Verrekijker en Bres een traject op met de Jetse lagere scholen, de bibliotheek, de Academie, de gemeente Jette en Hallo Cultuur van Essegem. Het doel: de krachten te bundelen rond maxi­maal leesplezier voor alle kinderen. Ook kinderen die opgroeien in een omgeving met minder Nederlandstalige boeken en verhalen wilden we op een positieve manier bereiken. De echo’s over taalachterstand bij kinderen waren ontelbaar. Hoe krijgen we ook deze groep kinderen in de bibliotheek? En welke rol is er weggelegd voor elk van de Jetse partners?

Op een moment dat onze hoofden nog vol vragen zaten, brak corona in volle snelheid door. In plaats van stil te vallen, schakelden we een versnelling hoger, de vragen werden nog belangrijker en groter. Samen creëerden we het begin van een antwoord. Er werd met alle partners een leesnetwerk opgericht. Vanuit dat netwerk organiseerden we een hele zomer laagdrempelige taalprikkels in en rond de bib: flexibel, gezinsvriendelijk, gratis en veilig.

We organiseerden kleine activiteiten en ontmoetingen en iets grotere. Activiteiten voor alleen de kinderen, en voor het hele gezin. Een gevarieerd aanbod om de kinderen en gezinnen die de meeste nood hadden aan taalondersteuning te bereiken. En vooral om hun een zomer lang plezierig met Nederlands te prikkelen. We bereikten met het leesnetwerk een hon­derdtal gezinnen. Dit grote aantal is vooral te danken aan de inzet en de energie van de directies, leerkrachten en zorg­coördinatoren van de Jetse lagere scholen. Na moeilijke en vermoeiende maanden voelden zij de nood voor extra taalondersteuning sterk aan bij sommige van hun leerlingen.

Ouders werden actief opgebeld, online kanalen werden ingeschakeld en de laatste weken voor de vakantie werd er aan de schoolpoort gestaan. Zij creëerden de brug naar het leesnetwerk. Tijdens de zomermaanden ontvingen de gezin­nen wekelijks een overzicht van het aanbod via WhatsApp en konden ze inschrijven via een eenvoudig bericht terug. 65 van deze gezinnen namen deel aan de activiteiten, daarnaast kwamen er nog een twintigtal gezinnen aanwaaien via via.

Op woensdag konden kinderen in de bib terecht voor creatieve taalateliers. Op donderdagen en vrijdagen waren er korte voorleesmomenten met vrijwillige ouders-voorlezers. Dit waren kleine in­tieme ontmoetingen waarbij een drietal bubbels van ouder met kind kwamen luisteren naar een verhaal. Kinderen van 2,5 tot 12 jaar waren welkom, opgedeeld in groepjes per leeftijd. Dit eindigde met een spontane babbel tussen de ouders of een bezoekje aan de jeugdafdeling van de bibliotheek om daar samen te snuisteren tussen boeken. Op acht zaterdagen en een zondag werden er activiteiten georgani­seerd voor het hele gezin. Een leven­dige vertelling, koken met verhalen, percussiemuziek, wandelingen langs de Molenbeek, een theater in openlucht... Keer op keer mooie momenten om samen te beleven.

De zomervakantie is dan wel afgelopen, maar met het leesnetwerk kijken we verder de toekomst in. Vol enthousias­me zetten we verder in op het vergro­ten van leesplezier en het bereiken van anderstalige en kwetsbare gezinnen. Dat blijven we samen doen met alle partners om zoveel mogelijk kinderen spelender­wijs met Nederlands in contact te laten komen, ook deze herfst.