Inschrijven in Brussel: hulp bij aanmelden

Publicatiedatum: 
Dinsdag, 25 februari 2020 - 03:03

Heb je een kindje geboren in 2018 of vroeger? Dat je volgend schooljaar in een Nederlandstalige school (kleuter, lager, secundair) in Brussel wil laten starten? En heb je hulp nodig bij het aanmelden? GC Essegem kan je helpen bij de aanmelding, elke dinsdag in maart.

Inschrijven in Brussel

De aanmeldingsperiode om in te schrijven in een Nederlandstalige kleuter-, basis- en secundaire school loopt van 2 maart (9 uur) tot 31 maart 2020 (16 uur). Aanmelden gebeurt via de website www.inschrijveninbrussel.be.

Heb je hulp nodig bij het aanmelden? Essegem kan je helpen bij, elke dinsdag in maart. Maak hiervoor een afspraak op 02 427 80 39.

Dit zoek je vooraf uit:

 • In welke school wil je je kind inschrijven?
  1. De Nederlandstalige scholen in Brussel zijn populair. Soms is er te weinig plaats. Kies daarom verschillende scholen (je kan er tot 8 kiezen). Neem als 1e keuze een school met voldoende vrije plaatsen in uw voorrangsgroep, dicht bij uw huis of werk.
  2. In welk leerjaar moet je je kind inschrijven?
 • Heb je recht op voorrang?
  1. Leerlingen met minstens 1 ouder die voldoende Nederlands spreekt, hebben voorrang bij de inschrijvingen. Dit moet je kunnen aantonen met een document over je kennis van het Nederlands en een document over je relatie met de aangemelde leerling.
  2. Een aantal plaatsen op school zijn voorbehouden voor GOK-kinderen. GOK betekent ‘gelijke onderwijskansen’. GOK-kinderen hebben een mama zonder diploma secundair onderwijs, of krijgen een schooltoelage/schooltoeslag.

Meer info vind je op www.inschrijveninbrussel.be.

Dit neem je naar je afspraak mee:

 • De identiteitskaart van jouw zoon of dochter (of naam, geboortedatum, rijksregisternummer en domicilieadres).
 • Jouw gegevens: contactgegevens en, indien van toepassing, het adres van jouw werk en dat van je partner

Elke dinsdag in maart, tussen 9 uur en 17 uur. Maak een afspraak op 02 427 80 39.