Gezocht: voelsprieten voor ons gemeenschapscentrum!

Publicatiedatum: 
Donderdag, 7 maart 2019 - 03:20

We stellen de vzw van ons gemeenschapscentrum opnieuw samen. Een beetje achtergrond. Gemeenschapscentrum Essegem is een sociaal-culturele vzw, een vereniging zonder winstoogmerk. We zijn verankerd in onze buurt en open voor de diverse bewoners en organisaties rondom. Net als Essegem zijn er nog 21 andere vzw’s gemeenschapscentra  verspreid over het gewest. De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), de inrichtende macht, besliste in 2012 dat elke vzw om de 6 jaar opnieuw wordt samengesteld. Wij zijn dus op zoek naar kandidaten voor onze algemene vergadering (av) en de raad van bestuur (rvb).

Leg je eigen klemtonen

GC Essegem is een sociaal-culturele organisatie ingericht door de VGC. De VGC stelt een gebouw, personeel en werkingsmiddelen ter beschikking.  De vzw is in de praktijk vooral bezig met de inhoudelijke werking van het gemeenschapscentrum, hand in hand met de dienst Cultuur van de gemeente en de bibliotheek. Samen voeren zij het lokaal cultuurbeleid. De vzw heeft een aantal wettelijke en contractuele verplichtingen, zoals het budget goedkeuren.  Daarnaast geef jij vanuit de raad van bestuur of de algemene vergadering vooral mee richting aan onze werking. Van artistieke projecten over cursussen tot kinderactiviteiten. Van feesten over infoavonden tot onze communicatie. Je kunt eigen klemtonen leggen en werkingen ontwikkelen, samen met de vele lokale partners, organisaties en individuen. Je bent daar erg vrij in.
 

Geef feedback op onze werking vanuit de algemene vergadering

Als lid van de algemene vergadering geef je 1 tot 2 keer per jaar feedback op de werking van ons gemeenschapscentrum. Ook over wat er met het geld gebeurt. Wie kan lid worden? Feitelijke verenigingen en vzw’s: burgerinitiatieven, ouderverenigingen, verenigingen rond sociaal-cultureel werk, jeugd, sport, amateurkunsten, senioren, leefmilieu, etnisch-culturele minderheden, enzovoort. Daarnaast kun je ook als privépersoon aansluiten, omdat je geïnteresseerd bent in het (culturele) leven in onze gemeente of jouw specifieke expertise graag inzet. We nodigen de huidige leden opnieuw uit en zoeken nieuwe leden met uiteenlopende profielen. Zo krijgen we een divers perspectief om de kwaliteit van onze activiteiten en projecten te garanderen.

Je kandidaat stellen voor de algemene vergadering kan online:
Voor verenigingen: https://goo.gl/forms/jNj9gkzHm8EKOwjr2
Voor privé personen: https://goo.gl/forms/uWBuVSposu2p2Npv1
 

Daag ons uit vanuit de raad van bestuur

Denk je graag intenser mee na over de koers van ons gemeenschapscentrum? Stel je dan kandidaat als bestuurder. Iedereen is welkom. We bespreken met de nieuwe raad van bestuur hoe we samenwerken en hoe vaak we samenkomen. We kunnen bijvoorbeeld in kleinere groepen werken rond thema’s als kinder- en familiewerking, buurtfeesten, enzovoort. Als bestuurder geef je advies en formuleer je noden vanuit de brede lokale gemeenschap. Jouw mening, expertise en ideeën versterken ons team en dagen ons uit.

Je kandidaat stellen voor de raad van bestuur: https://goo.gl/forms/KF48YdQTEsmosOnm1