Verenigingen

Sport

Ahasverus

Deze wandelgroep trekt er regelmatig samen op uit om mooie wandelpaden en kleine wegeltjes te verkennen!

Tel.: 0473 71 31 60 - Jan Didden - jan.didden2@telenet.be - Tentoonstellingslaan 370 bus 34, 1090 Jette
Dancin' Jette

In deze dansclub kan je terecht voor een cursus salondansen!

Info: http://www.dancinjette.be - Tel.: 02 479 92 28 of 02 267 36 18 - Yvan & Myriam
Fietsersbond Jette

De Fietsersbond promoot de fiets en het fietsgebruik. 

Info: http://www.fietsersbond.be/jette - Tel.: 02 426 51 26 - Guido Vanden Wyngaerd
Fire Gym

Fire Gym is een sportcentrum dat sport wil promoten en toegankelijk maken voor iedereen.

Info: http://www.firegym.be - Tel.: 0473 68 23 95 of 02 248 45 83 - Jan Materne
Pasar Jette-Laken

Pasar organiseert ongeveer maandelijks een activiteit. Meestal is dit een fikse wandeling of een toeristische uitstap. 

Info: http://www.pasar.be/jette-laken - Tel.: 02 479 53 84 - Monik Gonnissen - J.B. Depairelaan 140, 1020 Laken
Vlaamse Voetbalvereniging vzw Ritterklub

In deze Nederlandstalige voetbalvereniging spelen veteranen, reserven, junioren, scholieren, knapen, miniemen, preminiemen en duiveltjes wekelijks hun competitiewedstrijd in het gemeentelijk sportcentrum Heymbosch te Jette. 

Info: http://www.ritterklub.be - info@ritterklub.be

Socio-cultureel

Curieus Jette

Curieus Jette organiseert culturele, informatieve, educatieve en ontspannende activiteiten met een lage drempel voor een ruim en divers publiek.

Info: http://www.curieus.be - Tel.: 0477 51 18 19 - Patricia Rodrigues - patricia.rodriguesdacosta@gmail.com
Davidsfonds Jette

Het Davidsfonds werkt aan cultuur vanuit een eigen kijk op mens en samenleving.

Tel.: 02 888 93 54 - Mia Felix - mia.felix@fulladsl.be
De Violier

De Jetse Koninklijke Toneel- en Taalkring De Violier is actief sinds 1908. Het info-blad van De Violier heet “De Vio-Nieuwtjes” en is op telefonisch verzoek gratis te verkrijgen.

Bert Vangoidtsenhoven - bvangoidtsenhoven@yahoo.fr
Dialectvereniging de Speegelmanne

De vereniging werd gesticht in 1996 als plaatselijke afdeling van de Academie van het Brussels vzw. Haar bestaansredenen zijn het inventariseren, bestuderen en promoten van de Brusselse volkstaal, zijnde het authentiek Brussels dialect.

Tel.: 02 428 05 86 - Marcel de Schrijver - marcelds@mail.com
Femma Laken-Jette

Deze vereniging organiseert activiteiten voor en door vrouwen!

Tel.: 0494 39 54 25 - Annie Jacops
KWB Laken-Jette

KWB organiseert een waaier aan activiteiten: ontspanning, debatavonden, sport, uitstappen voor het hele gezin.

 

Info: http://www.kwb.be/laken-jette - Tel.: 0479 33 97 77 - Pol Arnauts - pol.arnauts@kwb.be - Pletinckxstraat 19, 1000 Brussel
Mannen aan het Fornuis

Deze olijke mannen komen sinds jaar en dag maandelijks samen om te koken in de keuken van GC Essegem. Zowel gastronomische of dagelijkse keuken als nieuwigheden of oubollige recepten komen aan bod. Alles wordt uitgeprobeerd. Z staan open voor iedereen: keukenpieten en spiegeleibakkers.

Info: http://mannenaantfornuis.be - Tel.: 0479 81 96 05 & 02 428 83 84 - Hendrik Jansegers & Nico Roose - hendrik.jansegers@gmail.com - Leopold I-straat 329, 1090 Jette
Natuurpunt Brussel

Natuurpunt Brussel zet zich in voor de Brusselse natuur en organiseert wandelingen, cursussen. Daarnaast beheert Natuurpunt Brussel een boomgaard vlak bij het Laarbeekbos.
 

Info: http://www.natuurpuntbrussel.be - Annelies Haesevoets - info@natuurpuntbrussel.be - Coxiestraat 11, 2800 Mechelen
OVM Jette

Deze Oudervereniging van de Moraal is er voor wie zich wil verdiepen, informeren of met anderen wil denken of praten over opvoeding, onderwijs, vrijzinnige waarden. OVM organiseert ook voordrachten en gespreksavonden.

Tel.: 0476 88 00 58 - Jean-Marc Bergiers - jeanmarc.bergiers@wse.vlaanderen.be
Parochie Sint-Pieters

Nieuwe parochianen, toevallige bezoekers en trouwe leden van de gemeenschap zijn allen welkom in de parochie Sint-Pieters.

Info: http://www.kerkjette.be - Dirk Vannetelbosch - dirk.vannetelbosch@gmail.com - Kardinaal Mercierplein 1, 1090 Jette
Ploef!

PLus On Est de Fous... is een veelzijdige ontmoetingsplaats. Je kan er komen babbelen met vrienden en buren, een film zien, muziek luisteren,een activiteit opzetten, je talenten tonen, leren zingen of koken. Je kan ook deelnemen aan debatten en nadenk-ateliers.

Info: http://www.ploef.eu - Tel.: 0473 71 04 55 - Kris Kaerts - kris.kaerts@gmail.com - Bonaventurestraat 100, 1090 Jette
Scrabbleclub Ypsilon

Kom op donderdagnamiddag gezellig mee scrabbelen, recreatief en in competitieverband! Iedereen is welkom!

Tel.: 0475 203 231 - An Verbeke - Leopold I-straat 329, 1090 jette
Sociaal-Culturele Vereniging van Liberale Vrouwen

Deze vereniging richt zich tot alle vrouwen die in een liberale en verdraagzame sfeer en die samen met andere vrouwen een deel van hun vrije tijd willen doorbrengen. Ze hebben oog voor de ruimere ontplooiing van de vrouw en willen in openheid mee nadenken over de rol(len) en de plaats van de vrouw in onze maatschappij.

Aviva Dierckx - adierckx@gov.brussels - Melsensstraat 34, 1000 Brussel
Vrienden van het Magritte Museum

Het René Magritte Museum is een vzw gericht op onderzoek, beheer en ontsluiting van de permanente collectie. Daarnaast worden ook tentoonstellingen georganiseerd. Het museum is open voor publiek en bezoek! In het weekend bieden zij gratis rondleidingen aan en betalende themarondleidingen.

Info: http://www.magrittemuseum.be - Tel.: 0497 59 95 55 - Herman Mennekens - hmennekens@bruparl.irisnet.be
Vrouw & Maatschappij Jette

Deze vereniging wil standpunten innemen over de positie van vrouwen in de samenleving en vertalen van wat vrouwen denken en willen naar politieke eisen.

Katleen Segers - k.segers@debaets.irisnet.be - G.De Greeflaan 33 b5, 1090 Jette
West-In Jette

West-In stelt zich tot doel hoogstaande culturele en ontspannende activiteiten te organiseren of aan te bevelen, en dus de Nederlandse taal en cultuur te promoten in openheid naar andere culturen toe. 

Tel.: 0479 61 96 70 - Goedele Van Cutsem - hugo_schobben@hotmail.com - R. Uyttenhovestraat 9 bus 3, 1090 Jette
Willemsfonds

Het Willemsfonds Jette is een vrije en vooruitstrevende culturele organisatie met oog en oor voor het artistieke leven in onze hoofdstad. De Jetse afdeling spitst haar werking toe op toneel, schilderkunst en poëzie. Een greep uit het aanbod aan activiteiten: theaterbezoek, tentoonstellingen, uitstappen, poëzie- avonden en lezingen waarop het leven en werk van een boeiend kunstenaar wordt belicht.

Herman Mennekens - herman.mennekens@mut403.be - Leopold Peretstraat 38, 1090 jette

Jeugd

Heilig Hartschool

Dit is het oudercomité van de Heilig Hartschool.

Info: http://www.heilighartjette.be - Wim Verlinde - verlinde.wim@skynet.be
Jeugdhuis De Branding

Het jeugdhuis van Jette op het Kardinaal Mercierplein!

Info: http://debranding.vgc.be - Tel.: 0486 78 70 07 - Samuel Fuller - debranding@yahoo.com - K. Mercierplein 25, 1090 Jette
Plan-aid Jette

Plan-aid Jette, onderdeel van Tonuso-vzw, begeleidt jongeren en hun gezin wanneer er ernstige opvoedingsmoeilijkheden zijn. Zij bieden begeleiding aan huis aan (contextbegeleiding), al of niet samen met opvang na school en in de vakanties (dagbegeleiding).

Info: http://www.tonuso.be - Tel.: 02 421 15 20 - Bieke Vander Cruys - bieke.vandercruys@tonuso.be - Amelie Gomandstraat 19, 1090 Jette
Scouts De Faunaten

Kom elke zondagnamiddag ontdekken wat scouts is! Samen spelen, leren sjorren en vuur maken, maar vooral amuseren! Zo zorgen we er samen voor dat er geen saaie zondagen meer bestaan.

Info: http://www.defaunaten.be - info@defaunaten.be - Laarbeeklaan 107, 1090 Jette
Scouts Jette

Wat doe jij op zaterdag? Voetballen, kwissen, knutselen, gitaar spelen, in bomen klimmen, kamperen? Zij doen het allemaal!

Info: http://www.scoutsjette.be - Willem Deltour & Roel Backaert - groepsleiding@scoutsjette.be
Windekind

Een team van gekwalificeerde kinderverzorgsters, onder leiding van een verpleegkundige directie, staat in voor de opvang van de kinderen. Een pedagogische medewerkster staat in voor de sociale en administratieve begeleiding.

Tel.: 0479 51 11 54 - Mireille Lamot - vzw.windekind@scarlet.be

Ouderen

Grijze Geuzen Jette

De vereniging stelt zich tot doel om elke vorm van vrijzinnig, sociaal en sociaal-cultureel werk met de derde leeftijd te coördineren, te ondersteunen, te begeleiden en daar waar nodig is eigen initiatieven te nemen.

Tel.: 02 428 28 74 - Louis Vertongen - louis.vertongen.vercammen@telenet.be
Okra Trefpunt 55+ Jette

Ben jij gepensioneerd of 55 jaar en ouder? Wil je ontspanning en ontmoeting tijdens eengezellige koffietafel? Wil je cultuur ontdekken in musea en op uitstapjes? Of kom gewoon gezellig mee babbelen of spelletjes spelen tijdens onze wekelijkse bijeenkomst op dinsdagnamiddag in GC Essegem.

Tel.: 02 427 60 34 - Jeannette Verthé - jeannette.verthe@skynet.be
Vlaamse Bond van Gepensioneerden Jette

Onafhankelijke Nederlandstalige seniorenclub. Je kan bij hen terecht voor prachtige reizen, info, koffietafels, vieringen en kaartnamiddagen.

Tel.: 02 479 41 76 - Jan de Berlangeer
Warlandis
Warlandis is een nieuw, modern ‘Woon- en Zorgcentrum’. Het bestaat uit verschillende types woonvormen: er is een woonzorgcentrum (vroeger ‘rusthuis’ genoemd) met 90 woongelegenheden, er is een centrum voor kortverblijf (3 kamers) en er zijn ook 19 assistentiewoningen (vroeger ‘seviceflats’) als verblijftype. Het Woon- en Zorgcentrum huisvest bovendien een lokaal dienstencentrum waar senioren terecht kunnen voor allerlei vragen in verband met zorg, voor informatieve en recreatieve activiteiten; je kan er ook langsgaan bij de kapper of de pedicure. In de gezellige cafetaria worden ook dagelijks warme maaltijden aangeboden.  
02/ 426 92 32
 
Info: http://www.warlandis.be - Tel.: 02 426 92 32 - Martine Lemmens - info@warlandis.be - Odon Warlandlaan 209, 1090 Jette